Başkent Dayanışması
Kuruluş:1 Mayıs 2012


BÖLGE BÖLGE ANKARA FORUMLARI
Saraçoğlu Çağrı

SARAÇOĞLU MAHALLESİ RANTA KURBAN EDİLEMEZ
HEPİMİZİN SÖZ HAKKI VAR 

Kızılay’ın yanıbaşında, Başkentin tam ortasında bulunan Saraçoğlu Mahallesi,

bir gecede riskli alan edildi. 

1944 yılında Alman Mimar Paul Bonatz tarafından

 Cumhuriyet Döneminin ilk toplu konut projesi olarak yapıldı.

Kentsel Sit alanı olan, tek yapı ölçeğinde de tescilli olan, ağaçların her biri koruma altında olan Saraçoğlu Mahallesi bu riskli alanla birlikte, tüm 

korumaları kaldırılmıştır.

Yapılar yıkım tehdidi altında, alan ticarileşme ile karşı karşıyadır.

Saraçoğlu hepimizindir, onun geleceğine dair bizimde sözümüz var.

Saraçoğlu ranta ve ticarete kurban edilemez.

Anılarımız ve değerlerimizi pazarlanmaz,

Çevrelerimizi kimliksizleştiremez.

Saraçoğlu Mahallesine Sahip Çıkıyoruz. 

20 Şubat saat 18.00  de Konur Sokak’ta Mimarlar Odası önünde Buluşuyoruz.

Meşalelerle Saraçoğlu Mahallesine yürüyoruz. 

İstanbul Haydarpaşa için yürürken, Ankara’da Saraçoğlu Mahallesi için yürüyoruz,

Kent Mücadelesinin Meşalelerinin ışığını birleştirmek için,yaşam alanlarımıza sahip çıkmak  için  yürüyoruz.

 

“BEN ANKARA”

BAŞKENT DAYANIŞMASI