Başkent Dayanışması
Kuruluş:1 Mayıs 2012


BÖLGE BÖLGE ANKARA FORUMLARI
Kazan Kaldırıyoruz Basın Bildirisi

Başkent dayanışması olarak, Ankara’da ve Türkiye’de yaşayanların insanca, sağlıklı konutlarda, ve sağlıklı çevrelerde güven içerisinde yaşama hakkını savunuyoruz. Rant odaklı kentsel dönüşüm insanların, evlerine, yaşamlarına ve yaşam çevrelerini yok etmekte kent yoksullarını kentin dışına iterek, kenti soylulaştırmaktadır.

Bugün burada, insanı düşünmeden, çevreyi düşünmeden barınma hakkını düşünmeden, rant amaçlı kentsel dönüşüme karşı kazan kaldırıyor, isyan ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşümdeki mağduriyeti kabul ederek özür diliyor. Kentsel dönüşümde, evlerimize dokunuyorlar, yaşamlarımıza dokunuyorlar, özür değil barınma hakkımızı istiyoruz. Rant odaklı kentsel dönüşümden vazgeçilmesini istiyoruz.