Başkent Dayanışması
Kuruluş:1 Mayıs 2012


BÖLGE BÖLGE ANKARA FORUMLARI
Çağrı

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Saraçoğlu’ndayız…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin sekretaryasını yürütmekte olduğu Başkent Dayanışması tarafından düzenlenen “Dünya Çevre Günü’nde Saraçoğlu Mahallesi” etkinliği kapsamında gerçekleştireceğimiz yürüyüş ve basın açıklaması için ; 5 Haziran 2016 Pazar günü saat 12.00 de Konur Sokak’ta buluşulacaktır.

Mimar Paul Bonartz’ın eseri olan yapılar bütünlüğü ile Cumhuriyet’in ilk toplu konutu olan

Saraçoğlu Mahallesi;  dönemin mimari özelliklerinin biçimlenmesi ile  “ belge” ve “tarihsel”  değeri, yapılı çevresi ile bir “kültür varlığı”, kente kattığı saygınlık ile “ anı değeri” taşıması nedeni ile biricik kentsel bellek ve odak değerdir.

Dünya Çevre Günü’nde yaşam hakkı savunucuları olarak Saraçoğlu Mahallesi’ni geleceğe taşınmak üzere bir arada  olacağız. 

Cumhuriyet’in özgün kentlilik bilinci üretiminin rol modeli olan kültür mirasını ranta teslim etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek üzere herkesi  5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Saraçoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Tarih: 5 Haziran 2016
Saat:  12.00
Toplanma Yeri:  Mimarlar Odası Ankara Şubesi / Konur Sokak