Başkent Dayanışması
Kuruluş:1 Mayıs 2012


BÖLGE BÖLGE ANKARA FORUMLARI
Başkent Dayanışması Bileşenleri Artvin Halkının Yanında

Artvin Cerrattepe’de yaklaşık 20 yıldır doğasını-toprağını –suyunu ormanını korumak için direnen Artvin halkının direnişini kırmak üzere dün geceden (15 Şubat 2016) itibaren jandarma ve kolluk güçleri ile Cerrattepe madenlerine girmek isteyen şirketin talanına yine hayır diyor.

Artvin halkının 15 Şubat 2016 (dün)gece yarısına kadar, yaklaşık 500 araçlık bir barikatla yolları kapadığı ve 21 Haziran 2015 tarihinden itibaren tutulan nöbete devam ettikleri doğanın işgaline izin vermediği bilgilerini almakta olan Başkent Dayanışması bileşenleri olağanüstü gündemle 17 Şubat 2016 tarihinde toplandılar.

03 Eylül 2015 tarihinde başkent dayanışması bileşenleri temsil eden heyetimizi yerinde tespit yaparak dayanışma mesajımızı iletmek üzere Cerrattepe ‘de idi. Cerrattepe’de yapılan tespitleri sunum olarak hazırlayarak kamuoyu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren Başkent Dayanışması, Yeşil Artvin Derneği’nin bölgeye verilen maden arama ruhsatının iptal edilmesini talepli 20 yıldır süren direniş mücadelesini Başkent’e taşıyor.

Başkent Dayanışması; Artvin’de süren bu direniş ve mücadeleye destek olmak üzere bir arada.

Jandarma-polis ve Orman Bölge Müdürlüğü elemanları ile birlikte Artvin halkının direnişini kırmak üzere başlatılan bu durumu değerlendiren Başkent Dayanışması Bileşenleri, Cerrattepe ile ;

  • Artvin’in Cerattepe ve Genya Dağı bölgelerinin “korunması gerekli ekosistem değerlerine”ve ülkemizin de imzaladığı BERN ve CITES gibi uluslararası anlaşmalara uygun hareket edene kadar;
  • Maden arama ruhsatı sınırları içerisinde yer alan Kafkasör, Kent Parkı, Hatila Vadisi Milli Parkı ve Çoruh Nehri Vadisi gibi alanlarda bulunan dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 34 Karasal Ekolojik Bölgesi’nden biri olan Kafkasya Sıcak Noktası’ndan madencilik faaliyetleri çekilene kadar; Artvin halkının yanındadır.

Başkent Dayanışması, dünya üzerinde korumada öncelikli 200 Ekolojik Bölgeden birini ortadan kaldıracak madencilik faaliyetlerinin iptal edilmesine yönelik 20 yıldan uzun süredir devam eden mücadelenin yanında olduğunu deklare eder ve Artvin halkı ve doğa savunucularına destek vermenin onuru ile Artvin’in Cerattepe mevkii ile Genya Dağı'nda planlanan madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve doğa katliamına son verilene kadar mücadele edeceğini kamuoyuna duyurur. 

Başkent Dayanışması Sekretaryası