Başkent Dayanışması
Kuruluş:1 Mayıs 2012


BÖLGE BÖLGE ANKARA FORUMLARI
Çağrı

Adaletsizliğe ve baskılara karşı Anayasal gösteri yapma 

hakkını kullanan halka yönelik sürdürülen

 şiddete yönelik beyaz giyiyoruz 

17 Eylülde saat 17.00'de Güvenpark/Ankara'da 

"DURDURUN BU ŞİDDETİ" çağrısını yükseltiyoruz....