Başkent Dayanışması
Kuruluş:1 Mayıs 2012


BÖLGE BÖLGE ANKARA FORUMLARI
Diren Brezilya Basın Bildirisi

Dünya halkları özgür ve eşitlikçi bir dünya için birleşiyor!

Taksim Geziparkı direnişlerinin ülkeye yayılmasıyla birlikte Türkiye günlerdir gaz altında, gaz bombasıyla yaralananların sayısı 7000’i buldu. 

Biz biliyoruz ki; Dünyanın dört bir yanında süregelen toplumsal hareketler, sosyal ve ekonomik adaletsizliklere bir başkaldırıdır. Bu başkaldırı, kent ve doğa haklarının artan bir şekilde ihlaline, kaynaklara erişimdeki eşitsizliklere, emek sömürüsüne, ifade özgürlüğü ve bağımsız yargı süreçlerinin önündeki engellere karşı dünya halklarının yükselen ortak sesidir.

Bu barışçıl eylemlerle yükselen sesi devletler halklarına şiddet uygulayarak kısmaya çalışıyor. Bu şiddete sessiz kalan medya ve sermaye grupları şiddetin ortakları olarak tarihe isimlerini şimdiden yazdırdılar bile.

Dünya’da Neo-liberal politikalara karşı büyüyen memnuniyetsizlik, sermayenin yarattığı adaletsizliğe karşı demokrasi ve özgürlük talepleriyle Türkiye’den Brezilya’ya oradan başka yerlere sırçama potansiyelini bağrında taşıyor.

Direnişin küreselleşme eğilimi gösterdiği günlerde dayanışmanın da evrenselliği kaçınılmazdır. Brezilya’da direnen direnişçilerin yanındayız.

Brezilya’daki direnen yoldaşlarımıza sesleniyoruz, İnsan hayatına mal olan, insan sağlığını tehdit eden  biber gazının, Ülkeniz tarafından Türkiye’ye satılmasına engel olun. Toplumla mücadele silahlarının satışına hem Brezilya hem de Türkiye hakları karşı çıkmaktadır. Biz halkız, haklıyız.

Türkiye'de hukuka aykırı bir şekilde kullanılan biber gazını temin edenlere sesleniyoruz: cinayete varan hukuksuzluğun suç ortağı olmayın!

Başta Brezilya'daki protestolar olmak üzere dünyada devam eden özgürlük ve eşitlik için yapılan bütün eylemler ortaktır. Fiziksel olarak aramızda uzun mesafeler olsa da akıl ve ruh olarak aynı haksızlığa karşı direniyoruz ve çok yakında kavuşacağız.

Bugün burada Brezilya tarafından satılan biber gazının halkımızı zehirlemesine tepkimiz göstermek için buradayız.

Bu kapsamda ;

İnsan sağlığını tehdit eden gözyaşartıcı kimyasalların toplum üzerinde kullanılmasının yasaklanmasını,
Yasaları ve uluslararası sözleşmeleri hiçe sayanların,-toplumun beden ve ruh sağlığını bozan, en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve insanların ölmesine neden olan sorumluların hesab vermelerini,

Biber gazına karşı uluslar arası yasa ve sözleşmelerin uygulanması için mücadale edilmesi,
Biber gazından zarar görenlerin haklarının korunması,
Dünyada bibergazı imalatının durdurulmasını

Gazaltından gözaltına giden süreçte tutuklanan direnişçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

BİBER GAZI SATMA & DİREN BREZİLYA